Podzimní prázdniny

Celý tento týden máme v FDS podzimní prázdniny, neproběhnou tedy žádné online lekce. Užívejte si volna a budeme se na vás mooooc těšit za týden!

Online lekce

Bohužel nás nadcházející situace okolo nouzového stavu znovu nutí přenést naše taneční lekce do online výuky. Naštěstí s ní máme již velmi dobré zkušenosti a výbornou zpětnou vazbu. Využíváme vyzkoušenou a jednoduchou aplikaci pro telekonference ZOOM, ve které se tanečníci navzájem vidí a mohou se svým lektorem i celým teamem komunikovat, navíc můžeme přes ní kvalitně pouštět hudbu. Máme štěstí, že se přes ni tanec velmi dobře vyučuje a tak stačí jen trochu místa a PC nebo telefon.

Na následujících 14 dní se tak společně vidíme ve stejných dnech i časech, kdy probíhají naše klasické lekce podle rozvrhu (kromě Suns na ZŠ Lupáčova, které začínají v 15:00). Kompletní informace k připojení jsme vám zaslali na email (Baby Dance, Kings, Suns, Magic, Rockets, Hawks) nebo je dáme do vašich uzavřených Facebookových skupin (všechny ostatní teamy).

Věříme, že celou tuto složitou dobu společně zvládneme, a že bude co možná nejkratší! Přejeme vám pevné zdraví :)

Lekce od pondělí 5.10.2020

Tentokrát máme skvělou zprávu, lekce v FDS budou od příštího týdne probíhat bez omezení! Fantasy Dance Studio je evidovaným členem Czech Dance Organization, který je oficiálním národním sportovním svazem, platí tedy pro nás i všechny ostatní taneční školy pod CDO omezení v maximálním počtu 130 osob (viz výňatek níže).

Dodržujeme ale nadále tato pravidla:
- Prosíme rodiče o minimální pohyb v prostorách našich sálů při předávání a přebírání dětí. Při vstupu mějte prosím vždy nasazenou roušku, na své tanečníky čekejte venku.
- Prosíme tanečníky s jakýmikoli příznaky nachlazení nebo zvýšené teploty, aby zůstali doma.
- Všichni tanečníci si dezinfikují ruce před i po lekci.
- Naše prostory jsou průběžně dezinfikovány a větrány

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Dnes je státní svátek

Dnes, na státní svátek, v FDS neprobíhají žádné lekce. Užijte si parádní podzimní volno a budeme se na vás těšit zítra :)

Připomenutí pravidel, placení kurzovného a kalendář

Moc chválíme všechny naše tanečníky i lektory za parádní přístup a dodržování všech pravidel, které máme v FDS nastavené! Dál prosím nezapomínejte na dezinfekci rukou před i po lekcích, dodržování rozestupů a minimalizování fyzického kontaktu s kamarády. Pokud jste v karanténě, nebo se necítíte dobře, dejte vědět svému lektorovi a zůstaňte doma. Věříme, že se již brzy vše ustálí a tak nemějte strach, dodržujte naše pravidla a užívejte si krásný podzim a skvělé lekce :)

Poprosíme ty, kteří zatím neuhradili kurzovné, aby tak učinili v tomto týdnu. Platbu předávejte Tomovi a Annie, popřípadě svému lektorovi přímo na lekci v nadepsané obálce.

A nakonec jsme aktualizovali náš kalendář se všemi prázdninami a svátky, které nás do konce této sezóny čekají. První den bez lekcí máme už za týden - na státní svátek v pondělí 28.9.2020.

Zobrazit více aktualit