FANTASY DANCE STUDIO - BABY DANCE - PRAHA 4

Baby Dance jsou naše hodiny pro nejmenší tanečnice a tanečníky od 4 do 6 let 👦👧 V této skupině se soustředíme hlavně na rozvoj základních fyzických předpokladů dětí, jako je například koordinace těla, obratnost, pohyblivost nebo stabilita 🙌 Probuzíme v nich hudební vnímání pro cítění rytmu a slyšení melodie, které je základem pro první pohyby taneční techniky 🎵👯‍♀️ Děti jsou zapojeni do kolektivu, ve kterém se učí spolupráci, ale i samostatnosti a soustředění se na jednoduché úkoly v zábavných a pestrých cvičeních 💛 Vyplňte přihlášku a my se vám ozveme, kdy přijít na nejbližší hodinu Baby Dance.

Pro nové zájemce i mírně pokročilé

věk

místo

čas tréninků

skupina

lektor

přihláška

4-6

po 16:00 - 17:00

Baby Dance

Snažíme se, aby děti měli vždy maximální prostor projevit se, a to nejen verbálně při komunikaci s ostatními dětmi či trenérem, ale i v samotné radosti z pohybu, emocích a fantazii. Proto je pro nás na prvním místě, aby celá hodina probíhala v dětem tolik blízké hravé atmosféře.

Tanec rozvíjí dětské fyzické i duševní dovednosti velice všestranně. Bude-li vaše dítě tanec bavit a naplňovat, je to pro něj skvělý základ pro pozdější hlubší zaměření jakýmkoli tanečním směrem. Ale ať se vydá v budoucnosti kamkoli, taneční průprava v mladém věku je výborným odrazovým můstkem pro jakýkoli sport, podobně jako pro umění.

O lekce Baby Dance se v FDS osobně stará vedoucí naší taneční školy Annie a skvělá asistentka Kája. Obě mají ty největší zkušenosti a k dětem skvělý přístup. Obě jsou pro děti v našem kurzu kamarádkami, které vždy dokáží vytvořit báječnou atmosféru, ale rozhodně jim nechybí respekt.

Cena kurzů je 3500 Kč za lekce 1x týdně 60 min. Lekce můžete uhradit do 20. září či 30. ledna hotově na příslušném tréninku, nebo převodem na NOVÝ účet č.: 2113419018 / 3030. Při platbě převodem vždy uveďte do zprávy pro příjemce jméno, příjmení a taneční skupinu, za koho je platba provedena (např. Adéla Nová, Baby Dance). Variabilní ani specifický symbol neuvádějte.