Lekce od pondělí 5.10.2020

Tentokrát máme skvělou zprávu, lekce v FDS budou od příštího týdne probíhat bez omezení! Fantasy Dance Studio je evidovaným členem Czech Dance Organization, který je oficiálním národním sportovním svazem, platí tedy pro nás i všechny ostatní taneční školy pod CDO omezení v maximálním počtu 130 osob (viz výňatek níže).

Dodržujeme ale nadále tato pravidla:
- Prosíme rodiče o minimální pohyb v prostorách našich sálů při předávání a přebírání dětí. Při vstupu mějte prosím vždy nasazenou roušku, na své tanečníky čekejte venku.
- Prosíme tanečníky s jakýmikoli příznaky nachlazení nebo zvýšené teploty, aby zůstali doma.
- Všichni tanečníci si dezinfikují ruce před i po lekci.
- Naše prostory jsou průběžně dezinfikovány a větrány

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.